אודות | צור קשר | עיתונות | ידידים | מגזין | ניוזלטר | ספריית החומרים | العربية | English  
מידע למבקר תערוכות אוספים לוח ארועים חינוך
גיליון #15
יוני 2016 - נובמבר 2016
לעצב בשנים-עשר חושים
גלית גאון 07 יוני, 2016 /

"The Chocolatexture Lounge is neither a cafe, nor an exhibition, nor an installation, but a place to experience and enjoy nendo through the five senses" (1)


״תפיסת היופי של יפן״, טוען בן עמי שילוני במאמרו "סוד הצימצום באסתטיקה היפנית", הושפעה מן הבודהיזם. היא איננה רואה את האדם כמרכז ועל כן היא איננה אתנורופוצנטרית." 2 מרכזה הוא היקום, היקום בהקשר הרחב ביותר, הכולל את האדם, אבל האדם תופס בו רק חלק שולי, מרכיב קטן בקוסמוס הגדול. אידאל היופי של המזרח אינו האדם, אלא הטבע, כלומר, היקום שסובב אותנו הוא שעומד במרכז עניינם של האמנים ולא הטבע כרקע לאדם. המסר של הטבע הוא בדרך כלל המסר הבודהיסטי, האומר שעולם התופעות הוא עולם חולף, שאין לו אחיזה קבועה או משמעות עמוקה. עולם החושים הוא עולם מתעתע, הדברים הנעימים בחיי היום יום, המהנים את חושינו, הם דברים חולפים, שבריריים.״ זהו מסר פסימי משהו הנוגע לחלקים נרחבים של עולם העיצוב והאמנות כפי שאנו חווים אותו היום וכפי שהתקיים בתרבות המערב באלפי השנים האחרונות. זמניות, רגעיות וחוסר חשיבות, שקר החן והבל היופי, כפי שמגדיר אותם קהלת )בראשית, פרק א'(, כשהוא מבטל את החדש דרך הקיים והנשכח. אך בניגוד למסר היהודי המדגיש את השלילה, המסר המגיע מיפן מדבר על יופיו ושבריריותו של הרגע החולף.

ההזדמנות הנקרית בפנינו להבחין ברגע החולף לאפשר לו להגיע אלינו, דרך החושים, גם אם זה לזמן קצר, מאפשרת חוויה אופטימית, מרחיבה ואנושית. היא מרחיבה את הזמן, ממקדת את המבט ומזמנת עצירה והרהור. המפגש עם עבודתו של סטודיו ננדו במרחב האישי, הציבורי והווירטואלי, מחייב אותנו לעצור, להביט, להביט שוב ולחוש באופן ממשי, את נשימות תודעתנו, מתקרבת ומתרחקת מגרעין הרעיון, מתרגשת ומוצפת זיכרונות, מניחה למשקל המדויק להתאזן, מתעתעת בזיכרונותינו, מתנתקת מזמן הווה ונעה במרחב הנצחי כשהיא מפעילה את כל חושינו. ברגע המפגש, מול קו שחור במרחב התלת מימדי, אני עוצרת ומבחינה בין מישורי הרעיון המינימליסטי בשיחה החושית הנפתחת לכדי עונג רעיוני, חזותי, תחושתי, חומרי ואנושי . מפגש שכולו סינסתזיה של חושים המשמשים אותנו בתנועות נשימה ונשיפה תודעתיות. המילה סינסתזיה שפרושה ביוונית - לחוש יחד, מבטאת אולי יותר מכל, את האופן שבו אנו חשים את סביבתנו, ערוב של רישומי חושים. אנו מתהלכים בסביבה מוצפת גירויים חזותיים, שמיעתיים, קוגניטיביים, עשירה בטעמים, ריחות וכמובן, מוצפת ברגשות. לעיתים נדמה כי איבדנו את הדרך להתמקד בחוש אחד, לבודד חוויה אחת, לחדד את מיומנותנו להרגיש לפרטי פרטים את דקויותיו של מרקם, להבחין במנעדי האפורים, להקשיב לשולי הצליל, לחוש בטעמים שבין מר למריר, להריח את ההבדל שבין סינתטי לטבעי. יש הטוענים כי סינסתזיה היא צורת ביטוי הנוצרת במצב נפשי מסוים, בו רגישות החושים גוברת על התפישה השכלית - במצב בו האדם קולט את המציאות כאילו הייתה תערובת של רישומי חושים ללא חלוקה הגיונית ביניהם - צליל מתוק, קו מריר, מרקם מר, יחסים מלוחים. האם ניתן לעצב חפצים שיביאו אותנו לתובנה סינסתטית והאם אותה תובנה תהיה משותפת, שווה או שמא היא תמיד תהיה נתונה לפרשנות חושית אישית?


ננדו, מרקם שוקולד

בכמה חושים אנו משתמשים כדי לקלוט את העולם סביבנו, האם באמת מדובר רק בחמישה חושים, כפי שקבע הפילוסוף היווני אריסטו? ובכמה חושים אנו משתמשים בכדי לעבד את משמעות החוויה, להרחיבה, להעצימה ולדייק אותה? ביהדות, סופרים את החושים בשני אופנים, האחד מדבר על שישה איברים - שישה חושים: ראייה, שמיעה, ריח, מגע, טעם ומישוש. במדרש תנחומא לפרק משלי, כ', יב׳ מחלקים אותם כך:

״שישה אברים ברא לאדם, ג׳ ברשותו וג׳ אינם ברשותו. ואלו שאינן ברשותו, החוטם והעין והאוזן, כיצד? אדם עובר בשוק פתאום והיו מעשנין לפניו, ולא היה מבקש להריח, מה יעשה? הוי שחוטמו אינו ברשותו.... ואלו שברשותו הפה היד והרגל. היד, אם מבקש אדם לגנוב, גונב, ואם לא אינו גונב.״

מוסיף המדרש וטוען לקראת סופו ״וראיתי להתנדב בסוף המאמר הזה ואקבע מיזוגי המוחשות זה עם זה...ואומר כי ידוע שהמוחשות חמישה סוגים - הנטען, הנראה, הנשמע, המורח והנשמש וכולם גורמים הנאה בדרך העדינות והמורכבות.״ האופן השני, קושר את החושים לחודשי השנה והם נקראים י״ב חושי הנפש. (4) על פי הקבלה, האדם השלם ניחן בלא פחות משנים־עשר חושים המקבילים לשנים־עשר חודשי השנה, לפי הסדר. אנו רגילים לחשוב על תשרי כחודש הראשון בשנה, אולם לפי התורה החודש הראשון הוא בעצם ניסן, חודש האביב וההתחדשות, עליו נאמר "החדֹש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" והחוש של חודש ניסן, הראשון שיש לפתחו, הוא חוש הדיבור. אחריו אייר - חוש העיון והלמידה, סיוון - חוש ההילוך, תמוז - חוש הראייה, אב - חוש השמיעה, אלול - חוש התיקון, תשרי - חוש המישוש, חשוון - חוש הריח, כסליו - חוש השינה, טבת - חוש הרוגז, שבט - חוש האכילה ואדר - חוש הצחוק. 

האופן שבו תורות רוחניות שונות מגדירות את עולם החושים, שונה מתפיסה זו או אחרת. מייסד האנתרופוסופיה רודולף שטיינר (Steiner) הגדיר את האני, כאחד מתוך 12 החושים של הישות האנושית (5). בהרצאה שהוא נושא בדורנאך, שוויץ, ב־ 12 באוגוסט 1916, הוא מסביר: ״בחוגים אחרים מדברים על חמישה חושים שיש לו לאדם ואילו אנחנו, על שנים־עשר. בנוסף לחמישה המוכרים, אנו מכירים בקיומם של שבעה חושים נוספים התורמים לקיומנו האנושי על פני האדמה באותה המידה שתורמים החמישה המוכרים. החושים קושרים אותנו עם האספקטים החומריים של העולם מחוץ לגופנו ובאמצעותם אנו מקיימים אתו יחסים של תן וקח - מהחושים הקרובים אל האני - חוש המגע, חוש החיים, חוש התנועה, חוש שיווי המשקל דרך אלה המרחיבים ומעמיקים את הקשר עם החוץ - חוש הריח, חוש הטעם, חוש הראייה, השמיעה וממשיך בחושים המאפשרים העמקה ושער לפנימיותו של האובייקט - הם חוש הדיבור וחוש המחשבה ועד האחרון - חוש ה"אני" המאפשר לנו לחוות את הזולת ובכך להיות מודעים לעצמנו"

תפיסה זו של שנים־עשר חושים, מחזירה אותנו לדיון בדבר חושים פנימיים וחושים חיצונים, החושים שמקרבים ומתווכים את העולם שבחוץ והחושים הפנימיים, המפרשים, דנים ומעבדים את כל המידע לחוויית ה"אני". ואיתה העונג, העונג שבהבנה חדשה, העונג שבהתגלות, רגעי ה"!" כפי שקורא להם אוקי סאטו, העונג שבלמידה, העונג שמגיע משימוש בכל אותם חושים פנימיים וחיצוניים כאחד. עונג, או הנאה, על פי וויקיפדיה, הוא מכלול של תחושות שמטבע האדם הוא נצרך להם ושואף להשיגם.

בסיומו של השיח אודות החושים והעולם הסובב אותנו הייתי רוצה לחזור אל הזירה הקרובה אלינו - תערוכה של סטודיו ננדו במוזיאון העיצוב חולון: מקום בו לא נוגעים, לא ממששים, לא מתיישבים, לא טועמים או מריחים, אלא מתקרבים, מביטים, מתבוננים, שוקלים, בוחנים, מקשיבים, מהרהרים, זוכרים, מתגעגעים, נפעמים, מתרגשים, אוהבים ונושאים את כל אלה בתוך תודעתנו הלאה, אל החיים עצמם. מתוך הבנה כי בפעם הבאה בה נפגוש אובייקט של סטודיו ננדו, זה יהיה אולי באמצעות חמישה חושים אבל נזכור אותו דרך שנים־עשר.

בעבורי, מוזיאון הוא חלל ציבורי, שוויוני, מרחב בטוח לשאילת שאלות, מרחב לאימון החושים הפנימיים, הזדמנות ללמוד על יכולתנו לקבל, לעבד, להכיל וללמוד משהו חדש על עצמנו בהווה דרך מפגש עם העתיד והעבר בחפצים הסדורים מולנו.

בתשובה לשאלה שנשאל השנה סאטו בראיון ל-CNN STYLE:

"Is there something – a product or something intangible – you would like to design, but haven't yet?"

הוא ענה:

What I feel that I want to design may not be so interesting as a project. I think the dream project in the true sense would be to be asked to create an object that is way beyond my imagination"1. מתוך נימוקי הבחירה בסטודיו "ננדו" למעצב השנה בינואר 2015, בתערוכה 15.1.2015 ,Dezeen כפי שפורסם במגזין "Objet

2. שילוני, בן־עמי, סוד הצימצום באסתטיקה היפנית, מחשבות 59 : מחשבות בעל־פה על היופי במדע ואמנות, עמ' 14 , בני־ברק, 1990 [גרסה אלקטרונית], נדלה ב־ 13.3.2016 מהאתר http://thinkil.co.il/texts/- "מחשבות" ב /m059p014-019

3. מתוך אתר "אקספלריה, קובץ אנציקלופדי למחשבת היהדות" www.aspaklaria.info

4. מתוך האתר "גל-עיני, השער לפנימיות התורה" תורת הנפש היהודית, י"ב חושי הנפש www.pnimi.org.il

5. שטיינר, רודולף, שניים עשר החושים ושבעת תהליכי החיים, 1916 , תרגום לעברית: ליאת זינגר, נדלה ב־ 13.3.2016 מארכיב רודולף שטיינר באתר האינטרנט "צבע ואנתרופוסופיה" http://www.daniel-zehavi.co.il/lectures/ nf_l_ga1707.asp

6. מתוך ראיון של אוקי סאטו, שהתפרסם ב־"סי אן.אן סטייל" ב-5.8.2015

 

תערוכות
עיצוב בינלאומי
מהו אוסף המוזיאון
עדי המר
אנשים המרבים לבקר במוזיאונים יודעים שהמוצגים בגלריות הם רק חלק קטן מאוד מכלל האוסף שמחזיק המוזיאון במרתפים. האגדה מספרת כי במוזיאונים הגדולים היחס הוא אחד לעשר בערך. אוספים הם מרכז הידע של המוזיאונים והם אלה שמתווים את אופיים.
להמשך »
עיצוב כפותר בעיה?
סתו אקסנפלד
מקובל להתייחס אל תחום העיצוב כאל פותר בעיות. זה גם הטיעון שבו נוהגים להשתמש כדי להבחין אותו מהאמנות. הביקור בתערוכה ״סטטוס קוו: מבנים של משא ומתן,״ שמציגה בימים אלה במוזיאון תל אביב לאמנות, מצליח לערער על הקלישאה הזו.
להמשך »
המסע האחר לפולין
צליל בוסנק
דמיינו חלל ענק, מלא מכבשי דפוס מהמאה ה-19, עמוס בצבעים מסוגים שונים, עבודות אינספור תלויות לייבוש וריח חריף של כימיקלים עומד באוויר. סטודנטים צעירים עומלים על עבודותיהם, חורטים בלינולאום ובעץ במרץ או צורבים בלוח מתכת לאחר רישום מדוקדק של שלושה חודשים. כעת תכפילו את זה בשתיים ואפילו בשלוש. לא, לא הגעתם לסדנת יזע במערכת של עיתון ארכאי (או לסדנה של אמני "הגשר") אלא לסוף הסמסטר באקדמיה לאמנות בגדאנסק שבפולין
להמשך »
© כל הזכויות שמורות למוזיאון העיצוב חולון, 2010   |   ניוזלטר   |   יצירת קשר   |   תנאי שימוש   |   הקמת האתר: סייברסרב   |   עיצוב: ™wuwa   |   צילומים: יעל פינקוס