רכישת כרטיסים

חשיבה עיצובית – ספר עברי

צילום: ויקטור פרוסטיג
קטגוריה: עיצוב וביקורת

ספר על חשיבה עיצובית השרוי במציאות הישראלית, מציג עולם של עיצוב ודרך של עיצוב המשלבים חשיבה ועשייה. תהליכי חשיבה עיצובית כתהליכי חרישה, צמיחה, פריחה וקציר, דרך המובילה לחדשנות בחפצים, שירותים וחוויות.

צילום: ויקטור פרוסטיג

"חדשנות דרך חשיבה עיצובית" – ספר על חשיבה לעיצוב, ספר השרוי בתוך הפרקטיקה של העיצוב, ספר הנובע מתוך העיצוב הישראלי, שנכתב על ידי מעצב החי בתוך הווית העיצוב המקומית והבינלאומית – ספר כזה אינו מעשה וחוויה שכיחה במקומותינו. עזרי טרזי, מעצב, איש של מעשה, יוזמה ומחשבה, מביא לקורא העברי ספר שעוסק בתיאוריה ובפרקטיקה של העיצוב. ספר המכוון לא רק למעצבים, אלא לכל אלה שאינם מכירים את עולם החשיבה והיצירה המשולבים במעשה העיצוב.

חשיבה ועשייה נחשבים בעת המודרנית כנפרדים, מגדל השן האקדמי מתבצר בחשיבה הלוגית (ביו- פסיכו- סוציו- -לוגיה), בעוד שבחיי היום יום, מניסיוננו, חשיבה תמיד כרוכה בעשייה והן יוצרות ומעצבות זו את זו. דרך החשיבה העיצובית, שהיא נושא הספר, חורגת מהמקובל בעולם המדעי, בהנדסה, בטכנולוגיה ואף במנהל עסקים. כלומר, חורגת מדרכי החשיבה הרציונליים, הכמותיים, הבינאריים והלינאריים, זוהי דרך אלטרנטיבית המעוגנת במורכבויות החיים ולא בלוגיקה אוניברסלית. היא אינה מתנגדת למקובל, אלא חורגת מהמסגרת הכובלת. היא גם אקלקטית במודע, היא גם לא רציונלית, היא גם לא לינארית, כל מה שמגדל השן דוחה וכל מה שמגיע לידי ביטוי בחיים.

העיצוב חורג מעולמו הכמותי של הכלכלן המודרני, מעולמו של איש העסקים שכל מעייניו בהישגים כמותיים, הרואה את האדם בפרספקטיבה הצרה של היותו צרכן. מדובר בעיצוב החורג מהתפיסה הרואה במעצב מי שעיסוקו באסתטיקה של מוצרים, בצורות חזותיות, שחשיבותן משנית לפונקציה הטכנולוגית שאותה מפתחים המהנדסים. מדובר בעיצוב שאינו רק שירות, אלא בעיצוב כדרך חשיבה שאינה רק הגות, אלא דרך של חשיבה יצירה ומעשה המשולבים זה בזה. חשיבה עיצובית החורגת מנחלתם המצומצמת של המעצבים והופכת לדרך של יצירה וחיים. 

עם תמורות אלה בהבנת העיצוב מתמודד הספר ומציג מציאות שונה, בה לאיכויות חשיבות לא פחותה מאשר לנתונים כמותיים. מציאות בה האדם נתפס כיצור מורכב שחוויותיו הן מושא העיצוב. עיצוב שיש לו משמעויות והשפעות מעבר לתפיסה החזותית ועוסק בעיצובה של המציאות מלידתנו ולאורך כל חיינו. אם להשתמש במטפורה שסביבה נבנה הספר, העיצוב מתהווה לכל אורכו של מחזור החיים החקלאי, בחריש, בזריעה, בהנצה, בנביטה, בפריחה, בהבשלה ובקציר. שבעה שלבים של תהליך החשיבה העיצובית, תהליך שנועד לחדש וליצור את הטובין (Goods), שבהם אנו חפצים. טובין שהם חפצים, שירותים וחוויות.

טרזי נולד בירושלים, התחנך בה, עיצב והתעצב במציאות המיוחדת של עיר היסטורית-מודרנית זו. טרזי מעורה במסורת היהודית, בישראליות המתחדשת ונמצא בו זמנית גם בדיאלוג בינלאומי, טווה קשרים לטובת עולם העיצוב, והאקדמיה בצלאל. בצלאל, מוסד שבו התחנך, לימד, עמד בראש התכנית לעיצוב תעשייתי לתואר ראשון ופיתח וניהל את התכנית לתואר שני. מכלול מכובד זה שזור בסגנונו ובתוכנו של הספר לכל אורכו. זהו ספר על עיצוב מודרני המצטט מקורות תנכיים ומסורתיים ו'חברותא' הוא שמה של אחת השיטות שעזרי מפתח, חיבור שיכול להתהוות רק כאן. גם המציאות הישראלית, המנטליות של אנשי העסקים, התעשייה, ההנדסה והמעצבים מגיעים לידי ביטוי במקרי הבוחן ועשרות הסיפורים השזורים בפרקי הספר. אין ספק שזהו ספר שהיה יכול להיכתב רק כאן, ראי למציאות העיצוב בישראל. מעצבים ישראלים ירגישו בקריאת הספר כשותפים טבעיים לסיפור המעשה. הספר הוא סיפור עבודתם של המעצבים ותהליכי העבודה הייחודיים להם, תהליכי עיצוב הזוכים היום להתעניינות רבה בעולם העסקים והיזמות. התעניינות המתבטאת בקורסים ותכניות לימוד אקדמיות, נהלי עבודה והתארגנות עסקית המשלבים את תהליכי המחשבה העיצובית לתוכם.

לכאורה מדובר בספר על המתודולוגיה של העיצוב, מה הלוגיקה של עשיית עיצוב, אך בפועל זהו יותר ספר על מתודות ואינטואיציות. פשוט כי אי אפשר לתחום את המעצבים במתודולוגיה, או אם לדייק, מעצבים אינם מצטמצמים למה שהינו לוגי. החריגה מהחשיבה והעשייה הרציונליים, המתודו-לוגיים והטכנו-לוגיים, מרחיקה את המעצבים מהקונצנזוס הלוגי ומקרבת אותם לעולם האמנות. מבחינה זו הם מהווים חוליה מקשרת בין העולמות המנוגדים של המדע והאמנות. יצירתיות ואינטואיציות אינן אינהרנטיות לחשיבה ולעשייה המקובלים, אך הזמנים משתנים ואכן ספר זה המציג את דרכי החשיבה העיצובית יכול לפנות לקהל רחב יותר, שמבין שהתמורה שהעיצוב יכול להביא היא משמעותית ביותר.

כדי לתאר ולהמחיש את החשיבה העיצובית הספר מלווה ונבנה בעיקר מתוך ציטוטים מהחיים ולא מתוך ספרים. הפרקטיקה המצוטטת והמצטברת לאורך כל הספר הינה בעלת תוקף הרבה יותר משמעותי מכל ציטוט מספר, שהוא הפורמט האקדמי המקובל. החשיבה העיצובית בכללה חורגת מהמקובל במגדל השן, כך לדוגמא עשיית מודלים, מדיטציה, משחקים ושאר פעילויות לא רציונליות לא יוכרו על ידי הממסד האקדמי כשווי ערך למחקר האקדמי, אך הם הרבה יותר יצירתיים ופוריים. כאן טמונה ייחודה של החשיבה העיצובית, שהיא מעצבת ויוצרת לא באמצעות הגות תיאורטית העומדת בפני עצמה, אלא כזו המשתלבת בעשיה. 

חריגה נוספת מהמתכונת האקדמית מתבטאת בעיצובו של הספר, בשילוב הטקסט עם הערות מילוליות וחזותיות, הנתפסות כאינהרנטיות לחוויית הקריאה ולתוכן. גם חריגה זו ניתן לראותה כמרמזת לאופייה של החשיבה העיצובית. תמציתו של הספר כמו גם תמציתם של תהליכי העיצוב הוא שילוב כל האמצעים האפשריים בתהליך החשיבה העיצובית. אין הפרדה בין מילולי לחזותי, בין ההגות, להתנהגות ולמעשה, המטרה היא החוויה המובילה להבנה ולריגוש, וכל האמצעים כשרים ושווים. בהקשר זה אזכיר את דבריו של המעצב קניה הארה: "Verbalizing design is another act of design" – הבעת העיצוב במילים היא פעולה של עיצוב. עיצוב אינו מוגבל במדיה, אנשים אינם מתעניינים באובייקטים, אלא בחוויות שהם יוצרים. עיצוב ככזה אינו נובע ואינו פונה רק לרציונלי, לפונקציונלי, אלא בעיקר למה שמעבר לשכל, הוא נועד לפתות, לרגש ולתת טעם לחיים.

המטפורה של מחזורי הגידול החקלאי, שטרזי משתמש בה, מחזירה אותנו למקורות התרבות. המילה Cultura במקורה הלטיני, משמעותה לגדל, לתרבת (מכאן: Agriculture, גידולי שדה), תרבות במשמעות של יצירת תמורה באמצעים טבעיים, אורגניים. עיצוב המקושר לתרבות חורג מהתהליכים הרציונליים, המכניסטיים, ההנדסיים, ושוזר תהליכים של לידה, גידול, יצירה, המשתלבים באופיים של האנשים וסביבתם. המושגים שבהם אנו בוחרים לתאר בהם את מעשינו הינם חלק אינטגרלי מדרכי החשיבה המביאים ליצירה ולהבנה של התוצרים. טרזי משלב במקומות הרלוונטיים מושגים וקריטריונים שעשויים לעזור ולהיות חלק בלתי נפרד מתהליכי החשיבה העיצובית. מושגים כמו מכוון העיצוב, מה הוא עיצוב טוב, סוגי החדשנות, סוגי מחקר עיצוב, תהליכים יצירתיים, מצבי חוויה, עיצוב כמתווך ועוד. מושגים המתגבשים מתוך התיאוריה והפרקטיקה של טרזי וחבריו המעצבים.

המימד האנושי הופך למימד המרכזי בחשיבה העיצובית, אם בעבר נראה היה שמעצבים עוסקים באובייקטים הרי כאן מסתמן השינוי המסיט את העיצוב לעבר החוויה האנושית. עיצוב התנסויות כולל בתוכו מימדים פיזיים, חברתיים ותרבותיים המשולבים זה בזה. ספר זה המעוגן בעיצוב התעשייתי, בעיצוב המוצר, פותח פתח לעבר העיצוב שמעבר, זה המקנה לאובייקט את הסיפור השלם שלו, וכפי שנראה בדוגמאות הרבות שבספר, התעלמות מהמימד הנרטיבי והחוויתי מכשיל לא אחת פרויקטים מעניינים של עיצוב מוצרים. חשיבה עיצובית אינה מתכון להצלחה, אלא פתיחת צוהר לאפשרויות חדשות, מכאן והלאה הדברים נתונים בידיהם, בדמיונם וביוזמתם של המשתתפים במלאכה.

אנו רגילים לראות ספרי עיצוב כספרים של תמונות, ספרי השולחן הסלוני, ספרים שמעלעלים בהם יותר משקוראים אותם, כאן יש לנו ספר עיצוב שראוי לקריאה. ספר המרחיב ומעמיק את תמונת העיצוב בכלל ותמונת העיצוב הישראלי בפרט. הספר בא להתוות דרכים לפעולה, להתנהלות ולמחשבה לקראת העתיד, להקנות כלים לעיצובם של החפצים, השירותים והחוויות שיהיו שלנו.