רכישת כרטיסים

האם יש להגיע לשעה שהוזמנה?

כן. בגלל הגבלת מקום, יש להגיע בשעה שנקבעה. מומלץ להגיע כ-10 דקות לפני המועד שנקבע.