Buying tickets

High Schools

ביקורי תלמידים במוזיאון
המוזיאון הוא משאב תרבותי ולימודי, כלי מוחשי ובעל ערך נוסף, המעשיר את תכנית הלימודים באומנויות העיצוב. ביקור במוזיאון העיצוב חולון מזמן לתלמידים מפגש בלתי אמצעי עם עולם העיצוב על רבדיו השונים, מעורר סקרנות ומעודד חשיבה אודות מעגל החיים של מוצרים וחפצי יומיום.

לפרטים נוספים ולהזמנה: 03-5021551 | sales@dmh.org.il

בשונה מקהל המבקרים הבוגר במוזיאון, מציע המוזיאון לתלמידים סיור פעיל, מונחה משימות ודיון בתערוכות המוצגות, בהדרכת צוות המוזיאון, המשלב עבודה קבוצתית וביצוע משימות שונות.

במסגרת הסיור ייחשפו התלמידים לעיצוב עכשווי מן הארץ ומהעולם ויעמדו על קנקנו של המושג “עיצוב” באמצעות שאלות כמו: מהו מוצר תעשייתי? מה מבחין בין עיצוב, אמנות ומלאכת יד? מה מקומו של המעצב בחברה ומהם מניעיו בתהליך העיצוב? באילו חומרים וטכנולוגיות המעצב משתמש?

סיור מודרך עבור חטיבות ביניים ותיכון
סיור חווייתי מודרך הכולל חלוקה לצוותי עבודה, הדרכה פעילה בתערוכה, ביצוע משימת עיצוב על פי קריטריונים מנחים והצגה בפני הכיתה בתום הסיור.

דיגיטליים במוזיאון
המוזיאון מציע מסלול הדרכה מיוחד לקבוצות תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים באמצעות עזרים דיגיטליים.
כל כיתה תחולק לצוותים ובאמצעות אפליקציה משחקית בטאבלט שיחולק לכל קבוצה, ישחקו ויחוו את התערוכה.
מסלול ההדרכה ישלב הדרכה פרונטאלית בהנחיית צוות ההדרכה של המוזיאון, לצד משימות באמצעות האפליקציה.

ניתן לשלב את הסיורים עם סדנאות עיצוב ייחודיות בהתאמה אישית ולפי צרכי הקבוצה: סדנת עיצוב – עיצוב כפותר בעיהסדנת עיצוב – יושבים על זהלסדנת עיצוב – עולים לרגלסדנת עיצוב – צעיפים מודולאריים.

 

סדנת עיצוב – עיצוב כפותר בעיה
סדנת חשיפה לעולם העיצוב, המיועדת לתלמידים המגיעים בפעם הראשונה למוזיאון, המתרגלת פיתוח יצירתיות והתאמת עיצוב לצורך ובעיה אמיתית למשתמש ולתפקודו, בדגש על פתרון חכם ואקולוגי.
הסדנא עוסקת בהקניית מושגי יסוד בעיצוב, תהליכי איתור אתגרים ובעיות, פיתוח רעיוני, מחקר ולימוד חומרי וטכנולוגי ועד לעיבוד פתרון ישים לבעיה. העולם כיום מזמן לילדים הזדמנות להתבונן על הסובב אותם בעיניים בוחנות וחוקרות, לאתר בעיות אמיתיות ומהותיות מחיי היומיום.
באמצעות חשיבה יצירתית ושיתוף פעולה קבוצתי מתנסים התלמידים בתהליכי העבודה העיצובית.

ניתן לשלב את הפעילות עם סיור בתערוכה המוצגת במוזיאון.
לפרטים נוספים ולהזמנה: 03-5021551 | sales@dmh.org.il

 

 

סדנת עיצוב – יושבים על זה
סדנת עיצוב שרפרפים מקרטון בשימוש חוזר המיועדת לתלמידים המגיעים בפעם השניה למוזיאון, בה עושים התלמידים שימוש חוזר בארגזי קרטון לצורך עיצובם של שרפרפים פרי תכנונם.

בסדנה עובדים התלמידים, מתכננים, מפתחים ומעצבים שרפרף משלב הרעיון ועד ליישום של “מודל עובד” בקנה מידה של 1:1. הם מתנסים במחקר חומרי ומבני, בטכנולוגיות ביצוע ובהבנת עקרונות המעבר מדו-מימד לתלת-מימד. בסיומה של הסדנה נבחנים כל השרפרפים במבחן המציאות הנוקשה: ביכולתם לשאת משקל אדם בישיבה.

ניתן לשלב את הפעילות עם סיור בתערוכה המוצגת במוזיאון.
לפרטים נוספים ולהזמנה: 03-5021551 | sales@dmh.org.il

 

סדנת עיצוב – עולים לרגל
סדנת עיצוב כפכפים, המיועדת לתלמידים המגיעים בפעם השלישית למוזיאון. הסדנא עוסקת בהבנת צרכי המשתמש והצעת פתרונות עיצוביים באמצעות עקרונות הארגונומיה ושימוש חוזר בחומרים זמינים – טקסטיליים ויריעות מוקצפות.
הסדנא מאפשרת למידה ויישום נכון של עקרונות הארגונומיה, תכנון מחברים חכמים, והתנסות בהתאמת מנעל לכף הרגל האנושית בהתאם ליכולותיו, מגבלותיו וצרכיו של האדם.

ניתן לשלב את הפעילות עם סיור בתערוכה המוצגת במוזיאון.
לפרטים נוספים ולהזמנה: 03-5021551 | sales@dmh.org.il

 

סדנת עיצוב – צעיפים מודולאריים
סדנת עיצוב צעיפים לתלמידי חטיבות ביניים ותיכון
בסדנה ילמדו התלמידים מהם מודולים ומהו שכפול בעיצוב, תוך התנסות ביצירת אובייקטים עיצוביים ממודולים קבועים עשויים לבד. התלמידים יתנסו בעקרונות של עיצוב צורות המשתלבות זו בזו, תכנון מחברים חכמים ושכפולם ליצירת צעיף שניתן לפירוק, הרכבה ולבישה במגוון אפשרויות.

ניתן לשלב את הפעילות עם סיור בתערוכה המוצגת במוזיאון.
לפרטים נוספים ולהזמנה: 03-5021551 | sales@dmh.org.il